Zmluva o úvere ŠFRB – obstaranie 12 BJ BŠ – technická vybavenosť

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)