Zmluva o úvere – obstaranie 12. BJ BŠ – byty

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)