Zoznam prijatých faktúr 01/2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)