Zoznam prijatých faktúr 05/2020

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)