Zverejnenie výšky odmeny zástupcu starostu obce

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)