eVSD – Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vašim odberným miestom :

  1. november 2020 od 08:20 h do 16:30 h

V prílohe  Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny, ktoré sa týka uvedeného odberného miesta.

VSD, a.s.

eVSD – Planovane prerusenie distribucie elektriny