Komunálny odpad – DRUHY ODPADU

Naturpack.sk

Plasty

Vedeli ste, že…?

 • Plasty sa v prírode rozkladajú 500 až 1000 rokov
 • Plasty tvoria až 11 % nášho odpadu
  Plasty sú všade naokolo. Do plastov sa napríklad balia takmer všetky potraviny. Dokonca aj oblečenie, ktoré nosíme, je vyrobené z umelých vlákien. Štvorčlenná rodina tak ročne vyprodukuje až 150 kg plastov.
 • Priemerný Slovák použije ročne 466 plastových tašiekSlováci používajú takmer najviac plastových tašiek spomedzi krajín Európskej únie, pričom až 89 % týchto tašiek použijeme iba jedenkrát. Priemerná ročná spotreba v EÚ dosahuje 198 jednorazových plastových tašiek, čo predstavuje dennú spotrebu 1 tašky na domácnosť.

 

 • Recykláciou 1 plastovej fľaše získame až 18 hodín svetla
  Recykláciou jednej plastovej fľaše ušetríme energiu, ktorú by sme spotrebovali pri svietení LED žiarovkou počas 18 hodín.

 

Čo patrí a nepatrí do plastu?

 

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi plasty?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne.

Cesta odpadového plastu

Video:

Papier

Vedeli ste, že…?

 • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krátOpakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je možné kompostovať.
 • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
  Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade.
 • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
  + 4000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 m3 miesta na skládke a 1500 litrov oleja.
 • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia
  1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.

 

Čo patrí a nepatrí do papiera?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi papier?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne.

 

Cesta odpadového papiera

Video:

Kovy

Vedeli ste, že…?

 • Hliníková plechovka vyhodená do prírody sa rozkladá 500 rokov
 • Recykláciou jednej plechovky sa ušetrí energia zodpovedajúca 3 hodinám pozerania TV
  Recyklovaný hliník spotrebuje iba 5 % energie a emisií v porovnaní s jeho výrobou z bauxitu.
 • Hliník a oceľ možno recyklovať donekonečnaPodobne ako sklo, ani hliník a oceľ nestrácajú opakovanou recykláciou svoje vlastnosti.
 • Kovy tvoria 4 % odpadu vyprodukovaného v domácnosti
 • Na výrobu jedného bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek.

 

Čo patrí a nepatrí do kovu?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi kovy?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne.

 

Cesta odpadovej plechovky

video:

Sklo

Vedeli ste, že…?

 • Sklo sa v prírode rozkladá až 4000 rokov
 • Recyklovaním skla šetríme energiu
  Recykláciou 1 sklenenej fľaše sa ušetrí toľko energie, koľko by sme spotrebovali počas 25 minút za počítačom.
 • Sklo je 100 % recyklovateľnéSklo môžeme recyklovať donekonečna bez straty kvality a čistoty.
 • Sklo je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín
  Na rozdiel od iných obalových materiálov, sklo nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia.

 

Čo patrí a nepatrí do skla?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi sklo?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.

Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne.

 

Cesta odpadového skla

Video:

Nápojové kartóny

Vedeli ste, že…?

 • Nápojový kartón nie je papierIde o tzv. viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM), ktorý je tvorený z viacerých druhov materiálu.
 • Nápojový kartón obsahuje viac ako 70 % papiera
  Ide o čistú buničinu, nápojové kartóny sa nevyrábajú z recyklovaného papiera. Zvyšok tvorí okolo 25 % plastová (polyetylénová) a 5 % hliníková vrstva.
 • Tvoria približne 3 % hmotnosti množstva komunálneho odpaduPo nebezpečnom odpade tvoria nápojové kartóny najmenej zastúpenú zložku komunálneho odpadu.
 • Ročne skončí na skládke okolo 5 000 ton nápojových kartónov​​​​​​
  ​Každý rok sa na slovenský trh uvedie približne 9 tisíc ton nápojových kartónov, z čoho viac ako polovica skončí na skládke. Denne sa predá až 1,5 milióna potravín zabalených do VKM.

 

Čo patrí a nepatrí do nápojových kartónov?

Neviete, či daný odpad patrí alebo nepatrí medzi nápojové kartóny?
Sledujte označenie na obale, internetovú stránku Vašej obce alebo si prečítajte všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o odpadoch. Informácie môžete získať aj u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.
Nezabúdajte, že iba vytriedený odpad podlieha kontrole! Ak máte pochybnosti, radšej ho vytrieďte ako ho poslať spolu so zmesovým odpadom rovno na skládku alebo do spaľovne.

 

Cesta odpadového nápojového kartónu