POĎAKOVANIE – Obecné slávnosti „Zámutov 2024“

POĎAKOVANIE

Dňa 16. júna 2024 sa v obci Zámutov konali obecné slávnosti „Zámutov 2024“. Starostka obce Jozefína Tomášová sa týmto chce poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju, všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii obecných slávností, sponzorom, ktorí prispeli buď finančným príspevkom alebo vecnou cenou. Všetkým patrí veľké  „ĎAKUJEM“

– AGROKONDOR s.r.o
– ALDA s.r.o.
– AUTOCENTRÁL Vladimír Tabaka
– BEŇKOVÁ Zlatica
– CIMBAĽÁK s.r.o.
– CONSTUCTOR – EU s.r.o
– DMJ MARKET s.r.o.
– Elektro servis s.r.o. Stanislav Bublavý
– FK TATRAN Zámutov
– GEODÉZIA Trebišov, s.r.o. – BIŽ Dušan
– Inžinierska agentúra – Ing. BĽACHA Ladislav
– ITPROOF Košč Roman
– IZA Stavebniny s.r.o.
– IWIN SERVICES s.r.o.
– Kaderníctvo Hardoňová Lenka
– KOSIT a. s.
– MADO ELEKTRO – Jozef Ujhelský
– NAGYOVÁ Viktória
– OBEC ĎURĎOŠ
– OBEC ZÁMUTOV
– OLEXA Ján
– OLEXOVÁ Iveta
– PADO Nábytok
– Pekáreň Mižovova Anna
– PUTORÁK Vladimír
– SEPStav s.r.o.
– ŠARIŠ
– ŠK ROMA Zámutov
– ŠPD Stavebniny Bystré
– ŠTÝL – IVANOV s.r.o.
– Textil – domáce potreby MAREK KMEC
– TOMÁŠ Štefan
– VAMAS s.r.o. – Vasiľ Matúš
– VÁCLAV IĽOV
– VELIKÝ Maroš – Hasfirst
– WINTEX s.r.o.