……..Oznam

Milí spoluobčania

Ako kronikárka obce Zámutov sa k vám prihováram a chcem vás poprosiť o poskytnutie rôznych informácií do obecnej kroniky, ktoré súvisia s minulosťou obce Zámutov. Tieto informácie  by som využila na zápis do obecnej kroniky za minulé  roky, ktoré nie sú spracované.

Dôvodom mojej prosby je to, že pôvodná obecná kronika písaná predošlými kronikármi sa niekde stratila (mám iba jednu kroniku, v ktorej sú stručné zápisky dvoch kronikárov a potom zápisy p. Hnaškovej) okrem aktuálnych rokov spracovávam postupne aj údaje, ktoré mám z rôznych publikácií, kníh, vlastných či internetových zdrojov….ale verím, že mnohí z vás máte vzácne informácie o živote ľudí, o bývaní, o výstavbe, politickej situácii, o jedlách, o zvykoch, o oblečení, o remeslách, o spôsobe života ľudí v danom období, čo rôzne dokumenty, fotky, ktoré by mi pomohli pri spracovaní zápisov za predošlé roky.

Ak by ste mali chuť podeliť sa s týmito informáciami, budem vám veľmi vďačná (žiaľ finančne vás za to odmeniť nemôžem 🙂 ). 

Materiály, ktoré mi poskytnete, vám po spracovaní hneď vrátim späť, prípadne mi to môžete poslať na mailovú adresu, alebo doniesť osobne, či po vzájomnej dohode by som si pre to  prišla sama.

Kontakty:

 moja mailová adresa:  marta.bezekova@gmail.com

 telefonický kontakt:  0902 166 030

S vďakou a s úctou vaša spoluobčianka Marta Bezeková