Oznámenie o povinnosti zasielania sumárnych údajov z evidencie o nájomnom

Tabulka + oznamenie