Poplatky

Za prenájom Kultúrneho domu

Ihriska s umelým trávnikom

Futbalového ihriska