Regionálna potravinová a veterinárna správa – Povinosť registrácie ošípaných