Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 v obci Zámutov

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 2 257

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 1 127 /49,93%/

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 1 127

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva 1 119

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce 1 093

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

1. Stanislav Duda nezávislý kandidát 570 platných hlasov

2. Peter Števanka nezávislý kandidát 523 platných hlasov

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Andrej Lenger Kresťanskodemokratické hnutie 381 platných hlasov

2. Miroslav Vall nezávislý kandidát 353 platných hlasov

3. Viktória Nagyová Šanca 350 platných hlasov

4. Mikuláš Béreš, Ing. nezávislý kandidát 324 platných hlasov

5. Ondrej Košč SMER – sociálna demokracia 296 platných hlasov

6. Ján Bezek SMER – sociálna demokracia 290 platných hlasov

7. Ján Tancoš MOST – HÍD 287 platných hlasov

8. Marek Bilý Strana moderného Slovenska /sms/ 285 platných hlasov

9. Marta Badinková Kresťanskodemokratické hnutie 284 platných hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Peter Pavlik, Bc. Zmena zdola, demokratická únia Slovenska 278 platných hlasov

2. Pavol Kochman Smer – sociálna demokracia 272 platných hlasov

3. Michal David Smer – sociálna demokracia 263 platných hlasov

4. Daniel Halas nezávislý kandidát 257 platných hlasov

5. Matúš Vasiľ nezávislý kandidát 252 platných hlasov

6. Alena Terpáková, Mgr. nezávislý kandidát 246 platných hlasov

7. Marek Daňo Naj – nezávislosť a jednota 239 platných hlasov

8. Peter Virostko Smer – sociálna demokracia 237 platných hlasov

9. Štefan Tomáš Strana moderného Slovenska /sms/ 224 platných hlasov

10. Ladislav Ovšák Smer – sociálna demokracia 204 platných hlasov

11. Katarína Bezeková Šanca 202 platných hlasov

12. Jaroslava Husáková Strana zelených Slovenska 198 platných hlasov

13. Dušan Majerník Smer – sociálna demokracia 196 platných hlasov

14. Milan Mitaľ Slovenska národná strana 171 platných hlasov

15. Ľubomír Mitaľ nezávislý kandidát 170 platných hlasov

16. Lukáš Gajdoš nezávislý kandidát 169 platných hlasov

17. Mária Hirková, Mgr. Slovenská národná strana 164 platných hlasov

18. Silvia Dudaščíková, Ing. Slovenská národná strana 149 platných hlasov

19. Mária Iľová Komunistická strana Slovenska 101 platných hlasov

20. Denisa Frindtová, Bc. Sme rodina – Boris Kollár 78 platných hlasov