ZO SZCH Zámutov – Hodnotenia

V mesiaci október sa konala Zemplínska výstava, kde sa zúčastnili členovia: VALL Jozef, vystavoval hydinu Velsumka jarabičia s hodnotením 94,94,94 bodov. VALL Miroslav vystavoval holuby Slovenský hrvoliak čierny ocenenie-94,94,93 bodov. KOCHMAN Pavol vystavoval králiky Nitriansky a DS rex s hodnotením Nitrianyky : 95,95,95,94 bodov DS rex: 94,5, 94,5, 93,94. DEMETER Marián vystavoval hydinu Hempšír s ocenením 94,93,93 bodov.

Potom sa uskutočnila celoštátna výstava v Nitre,  kde sa zúčastnili 5 členovia našej ZO.

Po celoštátnej výstave v Nitre sa uskutočnila oblastná výstava v Sečovskej Polianke , kde vystavovali naši členovia a to: VALL Jozef : Velsumka jarabičia 1,2 ocenenie: 94,93,0 bodov. VALL Miroslav: Slovenský hrvoliak čierny ocenenie:95,94,94,94, kde získal čestnú cenu. KOCHMAN Pavol: holuby Americký king plavý ,čierno pásavý ocenenie: 95,95,94,93 bodov, kde získal čestnú cenu za holuba. Králiky NI a DS Rex ocenenie:NI-95,94,94,93 bodov.DS-95,5, 94,5, 94,5,94 bodov. JAČISKO Slavomír: BU ocenenie: 95,94,5 bodov. LIČÁK Michal: Kalifornský čierny ocenenie: 93,92,92 bodov. GAĽA Miroslav: Kalifornský čierny ocenenie: 93,92,92. TIŇO Róbert: Kalifornský čierny ocenenie: 93,92,92 bodov. KOCHMAN Pavol ml.: Wyandotka pásikavá ocenenie: 94,93,93 bodov. DEMETER Marián ml.: Hempšírocenenie 94,93,93 bodov. Účasť na tejto výstave bola uspokojivá a prajeme naším priateľom  chovateľom aj v ďalších rokoch veľa úspechov.

Z úloh prijatia nových členov: boli prijatí noví chovatelia a to p.DEMETER Peter a p. KOCHMAN Pavol ml.

Dňa 14.1.2015 nás navždy opustil náš priateľ, chovateľ, DEMETER Marián vo veku 64 rokov,  ktorý stál pri zrode našej organizácie ako podpredseda. Pán DEMETER nám pri ďalšej činnosti bude chýbať.

KONTAKT: KOCHMAN Pavol 0917 358290

DO ÚVODU: Srdečne Vás pozývame na  prednášku o chove hydiny . Stretnutie bude v sobotu 18.4.2015 o 19:00 v salóniku KD. Prednáška je  pre členov ale aj pre nečlenov ZO SZCH Zámutov.