ZO SZCH Zámutov – Kontakt

  • Pavol Kochman (predseda) – Tel: 0917 358 290
  • Miroslav Vall (tajomník)
  • Slavomír Jačisko (kontrolór)
  • Magdaléna Mamiňáková (pokladník)