100. VÝROČIE OD POSVÄTENIA EVANJELICKÉHO A. V. CHRÁMU BOŽIEHO V ZÁMUTOVE

  1. VÝROČIE OD POSVÄTENIA EVANJELICKÉHO A. V. CHRÁMU BOŽIEHO V ZÁMUTOVE

1920 – 2020

V 17. nedeľu po Svätej Trojici – (4.10.2020) o 10:00h. sa v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi a. v., vo filiálke Zámutov konali slávnostné služby Božie pri 100. výročí od posvätenia chrámu Božieho. Na službách Božích liturgovali br. farár Ľuboš Kubačka, s. farárka Zuzana Kubačková, ktorá kázala a v rámci programu priblížila históriu filiálky Zámutov i prevedené práce na chráme Božom. Bola uvedená publikácia básní s názvom Cesta za svetlom – autorky Viery Ďorďovičovej, rodáčky zo Zámutova, ktorá sa v rámci spoločenstva prihovorila a predniesla jednu zo svojich básní.

Služieb Božích sa zúčastnil aj pán starosta Stanislav Duda, ktorému ďakujeme za ústretovosť, pomoc a angažovanosť pri mnohých prácach na kostole.

Napriek situácii aká momentálne prevláda nielen na Slovensku, sme vďační Pánu Bohu, že sme mohli sláviť 100. výročie…

Ľuboš Kubačka, zborový farár – konsenior ŠZS