Číslo účtu na finančnú zbierku pre pomoc Ukrajine

Združenie miest a obcí Slovenska spustilo finančnú zbierku ZMOS_POMOC_UKRAJINE

 

Pomôcť Ukrajine môžete aj  finančne zaslaním ľubovoľnej čiastky na transparentný účet, ktorý založilo Združenie miest a obcí Slovenska.

 

Čislo účtu: SK25 0900 0000 0051 8801 0894.

 

O prerozdeľovaní finančnej pomoci z tohto účtu budú na základe konzultácií rozhodovať predsedovia dotknutých regionálnych združení miest a obcí, ktorí detailne poznajú situáciu v regiónoch.