Čistenie okolia cesty náučného chodníka

Dňa 19.11.2018 sme za podpory obecného úradu Zámutov vyčistili okolie cesty a les náučného chodníka od píly Matúš Vasiľ po vagónik kolejky.

Vyzbieralo sa zhruba 20 plných vriec plastov, plechoviek, skla a cca 10 kusov použitých pneumatík.

Plastové vrecia na zber odpadu a odvoz odpadu zabezpečil obecný úrad Zámutov.

V prípade potreby je možné podobné čistenie lesa a okolia Zámutova zorganizovať aj na iných znečistených miestach za podpory obecného úradu Zámutov a dobrovoľníkov.

Prosíme, pre materiálne zabezpečenie a zorganizovanie dobrovoľného čistenia, kontaktujte obecný úrad alebo Romana Košča (Tel.: 0908789336).

Ďakujeme všetkým zúčastneným za ich čas a podporu a zároveň žiadame ľudí aby si svoj odpad brali so sebou a nevyhadzovali ho do lesa a okolia.

 

CHRÁŇME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

Fotogaléria:

Čistenia sa zúčastnili: Roman Košč, Tomáš Ličák, Pavol Košč, odvoz odpadu a vodič nákladného vozidla Jozef Farkaš, odber pneumatík Andrej Lenger