Návrh VZN-o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)