Zámer-priameho-odpredaja-v-zmysle-Zákona-o-majetku-obcí-č.-138-1991

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)