Zápisnica č. 10 zo zasadnutia OZ dňa 20.09.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)