Zápisnica č. 12 zo zasadnutia OZ dňa 02.11.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)