Zápisnica č. 13 zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)