Zápisnica č. 8 zo zasadnutia OZ dňa 07.06.2023

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)