Zmluva vecné bremeno pekáreň a obec

Otváram dokument... (ak sa dokument neotvoril samostatne, kliknite sem)