Obec Zámutov sa pripája k štrajkovej pohotovosti

Združenie miest a obcí Slovenska dňom 19. mája 2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti.

K tomuto kroku pristupuje aj obec Zámutov, ako člen Združenia miest a obcí Slovenska.

Reagujeme tak na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.