Oznam o vyhlásení výberového konania na pozíciu pracovník komunitného centra