oznam_o_vyhlaseni_vk_-_pracovnik_kc-980xx-_uid1_19