Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie

sken1