POĎAKOVANIE

Obec Zámutov týmto vyjadruje vďaku všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizovaní obecných slávností

Zámutov 2023“ dňa 17.júna 2023,

Prešovskému samosprávnemu kraju, ako aj všetkým sponzorom, ktorí  finančne alebo vecnými cenami do tomboly

podporili toto podujatie. ĎAKUJEME

ALDA Vranov n. T.

Allianz Slovenská poisťovňa a. s.

Autocentral – Vladimír Tabaka

Autoškola Janina

AVON – Pavúková Mária

Beňková Zlatica  – ASTRA VIA

Bilý Marek

David Michal

Drogéria Kolesárová Mária

ElektroServis Bublavý s.r.o.

JUDr. Eliáš Richard

Energo Domčeky  s.r.o. – Iľov Vlastimil

Era Novum s. r. o. – Tomčák Martin

Feri Ľubomír

FK Tatran Zámutov

GEODETUM s.r.o. Vranov n. T.

GEODÉZIA  Trebišov s.r.o.

Hardoňová Lenka

HSF – Veliký Maroš

Huňaková Agáta

IZA Stavebniny

Kochman Pavol a Mária

KOSIT s. r. o. Košice

Ličáková Martina

MADO ELEKTRO –  Jozef Ujhelský

Obec Zámutov

Obec Žehňa

Pekáreň  Mižovova Anna

Penzión  Opál –  Nagyová V.

JUDr. Polák Martin

Mgr. Pollák Peter, PhD.

SEPSTAV  s. r. o. Košice

SHELL  Vranov nad Topľou

Štýl Ivanov s. r. o.

Textil Kmec

Tiňo Lukáš

Tomáš Štefan

Václav IĽOV

VIP Reality – Veliký M. ml.

Základná škola Zámutov