Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov

Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov

Rozhodnutie o ukončení zákazu vykonávania hromadných podujatí v obci Zámutov