Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

https://www.scitanie.sk/sodb2021/o-scitani

SODB2021

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
Nebojte sa sčítania, pomôže aj vám.
Toto sčítanie bude iné: www.scitanie.sk

Sčítanie domov a bytov prebehne v čase od 1. júna 2020 do 12. februára 2021, bez účasti obyvateľov.
Na účely sčítania domov a bytov budú využité:
dostupné štatistické údaje ŠÚ SR (sčítanie 2011, príp. sčítanie 2001 a iné)
administratívne zdroje údajov (register adries, kataster nehnuteľností, ZBGIS atď.)
existujúce evidencie v obci (daňová evidencia, kolaudačné rozhodnutia, stavebné povolenia atď.)
údaje, ktoré majú k dispozícii správcovia bytových domov a správcovské spoločnosti
Sčítanie domov a bytov sa bude realizovať prostredníctvom portálu ŠÚ SR.
Na každý problém existuje riešenie – poskytneme vám podporu našich regionálnych štatistikov.