Verejná vyhláška – Návrh na kolaudáciu stavby: Zámutov- rozšírenie DS NN- BTS – energetická líniová stavba v k.ú. Zámutov