Verejná vyhláška – Vodovodná prípojka pre vodáreň pre zásobu nájomných bytov

verejná vyhláška1