Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!