Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Zámutov

 

Obec Zámutov s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou dotácie vo výške 247.105,55 EUR zrealizovala projekt „Výstavba medzigeneračných zón aktívneho oddychu v obci Zámutov“.  Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom výstavby dvoch medzigeneračných zón aktívneho oddychu v našej obci podporiť rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky. Výsledkom projektu sú inovatívne, estetické, ekologické, bezpečné priestory na aktívny oddych s fitness, workoutovými a hracími prvkami slúžiace širokej verejnosti, vhodné podmienky pre voľnočasové aktivity pre všetky generácie. Podporili sme tak aktivity na rozvoj obce i regiónu, na budovanie medzigeneračných väzieb, zároveň bolo vytvorené vhodné prostredie pre vzájomnú komunikáciu a odovzdávanie skúseností medzi generáciami. V záujme obce je poskytovať našim obyvateľom, návštevníkom a turistom čo najlepšie služby. Máme tiež v záujme neustále skvalitňovať v obci a širšom regióne infraštruktúru a podporovať regionálny rozvoj.