Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388 na školský rok 2022 / 2023

Zápis detí do Materskej školy v Zámutove č. 388

na školský rok 2022 / 2023

                    

Riaditeľstvo Materskej školy v Zámutove 388, na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, vyhlasuje zápis  detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

Zápis do MŠ 388 bude prebiehať od 1. do 31.mája 2022.

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti na tlačive, ktoré na požiadanie  poskytne rodičom riaditeľka, alebo si rodičia môžu  tlačivo stiahnuť na webovej stránke materskej školy, prípadne si podá rodič žiadosť, v ktorej uvedie kto ju podáva, akej veci sa žiadosť týka a čo žiada.

Žiadosti môžu rodičia doručiť osobne v čase od 10.00 do 12.00 hod. denne, alebo po dohode s riaditeľkou, poštou na adresu materskej školy, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, na adresu mszamutov@gmail.com

Prijímajú sa deti od 3 do 6 rokov veku. Prednostne sa prijímajú deti vo veku 5 rokov, alebo deti, ktoré už v MŠ majú súrodenca. Nakoľko kapacita MŠ je dostačujúca, je možnosť prijať aj deti, ktoré k 1. septembru dovŕšili 2 roky veku.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ vydá riaditeľka najneskôr do 15.júna 2022.  Priebežne, mimo zápisu, možno prijať deti aj počas školského roka, ak sú  v MŠ  voľné miesta, ale deti musia byť odplienkované.

 

Vieš čo ťa čaká v našej škôlke ?

Svet farieb, hier, fantázie, absolútnej dôvery a bezpečnosti.

Radosti i starosti so zvládnutím prvých povinností a krôčikov k dospelosti.

Prostredie, v ktorom sa malý človiečik  formuje na veľkú osobnosť.

Zázračný detský svet, ktorým okrem rodiny je aj prostredie materskej školy.

 

Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do škôlky, bude na teba čakať a tešiť sa pani učiteľka. Niektoré deti budú ešte len prichádzať. Pani učiteľka je Tvoja priateľka a preto jej môžeš povedať všetko čo sa Ti páči alebo aj nepáči, čo Ťa bolí. Do škôlky príde veľa detí a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek : bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných, sú pre všetkých. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry na medveďa, na zajačika a iné zvieratká a tiež si zacvičíš. V škôlke sa naučíš všetko, čo má správny škôlkar vedieť a dozvieš sa všeličo nové. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či spievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeme na prechádzku, budeme sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezačky, šmykľavky či pieskoviská, hojdačky, domček i lavičky. Pred obedom príde k tebe a k Tvojim kamarátom druhá pani učiteľka, aj ona sa na Teba teší.

Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa stará teta upratovačka. Po obede Vám pani učiteľka prečíta rozprávku, aby ste si mohli dobre oddýchnuť alebo  pospinkať si. Keď sa zobudíš, zacvičíš si a naješ sa potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo otecko pre Teba.

Všetko čo si zažil v škôlke im môžeš potom porozprávať.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do našej materskej školy, tešíme sa na vás v novom školskom roku 2022/ 2023