Zber jedlých olejov a tukov

DŇA 17.1.2019 SA USKUTOČNÍ ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

Jedlé oleje je potrebné doniesť v plastových fľašiach do skladu na obecný úrad kedykoľvek v pracovnú dobu pred dátumom zberu.

Zber jedlých olejov a tukov:

V roku 2019 jedlé oleje sa budú odvážať v týchto termínoch:

17. 01.

25. 03.

29.05

22.07.

23.09.

15.11.

Jedlé oleje je potrebné doniesť v plastových fľašiach do skladu na obecný úrad kedykoľvek v pracovnú dobu pred dátumom zberu.