Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu

Veľkoobjemové kontajnery na veľkoobjemový komunálny odpad sú umiestnené do 15.4.2019 na začiatku obce pri vstupe do rómskej osady a v hornej časti obce pri penzióne Kondor.

Zbierajú sa: koberce, matrace, starý nábytok, sanitárna technika.

Nezbiera sa : elektro odpad, nebezpečný odpad, biologický odpad, pneumatiky, stavebný odpad.

Žiadame občanov, aby odpad dávali dnu do kontajnerov a neponechávali voľne v ich blízkosti.