Zmena autobusovej trasy

Počas výstavby chodníka k strelnici, budú autobusové spoje premávať len po zastávku pred pani Mičkovej.