Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove

Zmena prevádzkových hodín na zbernom dvore v Zámutove

 

                                        Pondelok:   13:00 – 17:00

                                        Utorok :      13:00 – 17:00

                                        Streda:         13:00 – 17:00

                                        Štvrtok:       13:00 – 17:00

                                        Piatok:         13:00 – 17:00

                                        Sobota:         08:00 – 11:00   každá párna v mesiaci

                                          Nedeľa:       ZATVORENÉ

 

Obecný úrad ponúka možnosť odvozu veľkoobjemového odpadu (nábytok v rozobratom stave, koberce, a pod.) z hranice pozemku žiadateľa po predchádzajúcom nahlásení v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade, alebo na t.č. 0902 913 128

Nahlásený odpad sa bude zbierať každý pondelok v ranných hodinách.