Zmena termínu zberu odpadu

O Z N A M  !!!

Zmena termínu zberu papiera a obalov tetrapack:

pôvodný termín zberu 18. 01. 2021

sa presúva na 15. 01. 2021 t. j. v piatok

 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

dňa 14. 01. 2021 je  Z R U Š E N Ý

Náhradný termín bude oznámený dodatočne