Publicita – Kniha Dejiny Zámutova – projekt podporený PSK

Cieľom projektu bolo vydanie knihy „Dejiny Zámutova“. V spolupráci s autormi a podporou PSK formou poskytnutej dotácie sa nám podarilo knihu „Dejiny Zámutova“ vydať. Ide o doteraz prvé profesionálne spracované dielo, zaoberajúce sa históriou našej starobylej obce. Pri čítaní knihy objavíte dávno minulé udalosti aj osudy ich aktérov, obyvateľov našej obce, ktorí už dávno nie sú medzi nami, ale vďaka ktorým sme tu dnes my, naša súčasnosť, aj naša budúcnosť. Môžeme sledovať dlhú historickú cestu našej obce od malej stredovekej dedinky až do dnešných dní. Veríme, že táto kniha o dejinách našej obce nielen prispeje k lepšiemu poznaniu našej minulosti, ale vďaka nej si naši dnešní spoluobčania lepšie uvedomia neľahkú historickú cestu našej starobylej obce, nedoceniteľné dedičstvo, ktoré nám zanechali generácie našich predkov a stane sa zdrojom poučenia pre našu súčasnosť a budúcnosť.