Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí územného konania „Rozšírenie miestnych komunikácií v obci Zámutov“

Rozš. MK Zám-Hôrka+14RD