6. ročník okresnej prehliadky speváckych skupín JDS

Na Zamutov neška slunko zaśvicelo, popatrelo na valal a šicko popratano…
v noci zariadzilo bi diždžik popadal, drahi poumival i travu pomočil,
dochodcove pridu, ta jim šumni dzeň pripravil,
dochodcove  v krojoch śpivac budu, z valalov okresu neška śe tu zejdu,
ženy i chlopi šumne śpivac znaju- staršim i mladšim radojsc rozdavaju,
mi jim tu prajeme naj śe šicko zdari, žeby o rok me śe šicke štretli,
šicke a tiš zdravi…
      Takéto privítanie „vo vychodňarčine“ si pripravila okresná predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Ing. Katarína Sabolčáková v areáli Bistra u Kondora na 6. ročníku okresnej prehliadky speváckych skupín. Obec Zámutov je známa bohatou folklórnou tradíciou. Tu v areáli pod Slánskymi vrchmi vynikli pesničky v podaní folklórnych súborov: Zamutovčan (Zámutov), Vechcovčan (Vechec), Pošanka (Poša), Lipka (Komárany), Hencovčan (Hencovce), Bukovina (S. Polianka), Potoki (N. Hrabovec), Bančan (Banské), Oľšava, Sačurovske nevesty a Sačurovske chlopi (Sačurov), Porubjanka (K. Poruba) a Brežinky (Cabov). Starosta obce Zámutov Stanislav Duda a Mgr. Anna Fejková privítali vzácnych hostí: predsedu vlády Ing. Petra Pellegriniho, poslanca PSK a starostu obce Malá Domaša PhDr. Jaroslava Makatúru, poslanca PSK a riaditeľa Úradu práce sociálnych vecí a rodiny PhDr. Jozefa Barana, primátora mesta Vranov n. T. Ing. Jána Ragana, riaditeľa Sociálnej poisťovne Ing. Štefana Hrehu, predsedníčku krajskej organizácie JDS Annu Petričovú, miestneho gréckokatolíckeho kňaza Mikuláša Tatára a pracovníčku Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove n. T. Annu Delyovú. Počasie prialo všetkým, ktorí si vyšli do nádherného areálu za kultúrou.
Poďakovanie za finančnú pomoc patrí Úradu vlády, PSK, starostovi obce Zámutov, OO JDS vo Vranove n. T., ale aj Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove n. T., pracovníčkam z Bistra u Kondora, Jánovi Stanislavskému z hudobnej skupiny StaMa, ale aj všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o toto nádherné nedeľné kultúrne vyžitie. V závere mi už len ostáva povedať : „Dobre slovo oslovi každoho, ale dobra muzika śerco odomika“ – motto, ktoré si so sebou priniesli členky folklórnej skupiny Oľšava zo Sačurova.

 

Poďakovanie za finančnú pomoc patrí Úradu vlády, PSK, starostovi obce Zámutov, OO JDS vo Vranove n. T., ale aj Hornozemplínskemu osvetovému stredisku vo Vranove n. T., pracovníčkam z Bistra u Kondora, Jánovi Stanislavskému z hudobnej skupiny StaMa, ale aj všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o toto nádherné nedeľné kultúrne vyžitie. V závere mi už len ostáva povedať : „Dobre slovo oslovi každoho, ale dobra muzika śerco odomika“ – motto, ktoré si so sebou priniesli členky folklórnej skupiny Oľšava zo Sačurova.