Archív

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

  26.03.2020 Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa…

Zverejnenie opatrení ÚPSVaR Vranov nad Topľou

Zverejnenie opatrení, prijatých na zasadnutí krízového štátu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou prostredníctvom obecného rozhlasu v tomto znení:   V zmysle záverov Ústredného krízového štábu a s vyhlásením „mimoriadnej situácie“ na celom území SR odo dňa 12.03.2020 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou opatrenia, ktorých cieľom je predísť…

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov SODB 2021     https://data.statistics.sk/sodb2021/?fbclid=IwAR3rNnOOthmiYTJP16He0wAvTcBvH4Y793FZ2Fv_Eab9Cr7VCdZ1y8IqPGg   Vážení občania, v súčasnej dobe prebieha v našej obci sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Sčítaním sa na Slovensku spravidla každých desať rokov zisťujú údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Je to obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný…