Archív

Tábor ochrancov prírody

V dňoch 31.7. – 6.8.2021 sa v našej obci bude konať 45. ročník Východoslovenského tábora ochrancov prírody.  V priestoroch lyžiarskeho strediska budú stanovať dobrovoľní ochrancovia prírody, ktorí pod vedením odborných pracovníkov budú vykonávať prírodovedný prieskum v katastrálnom území našej obce a v širšom okolí. Otvorenie podujatia sa uskutoční 31.7. v sobotu o 18. hodine v lyžiarskom stredisku Ski Zámutov, na ktoré vás organizátori…

P o z v á n k a na  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 28. júla o 1300  hod. na Obecnom úrade v Zámutove.     Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:   Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Voľba hlavného kontrolóra obce Rôzne :…

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ

Oznam pre rodičov detí MŠ a ZŠ   Vážení rodičia, od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“): ukončuje sa plošné poskytovania…

P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 09.07.2021     Vec P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. júla o 1300  hod. na Obecnom úrade…

Očkovanie pre občanov Zámutova

Dobrý deň, oznamujeme občanom, že dňa 25.6.2021(piatok) od 13,30 bude realizované výjazdové očkovanie občanov očkovacou látkou Pfizer vo veku od 18 rokov vyššie. Očkovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Zámutove. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, nech sa nahlásia na Obecnom úrade, Komunitnom centre a v Stredisku osobnej hygieny do stredy 23.06.2021 do…

Výzva k údržbe a koseniu pozemkov

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov. Obec Zámutov upozorňuje vlastníkov pozemkov,  aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov, ktoré sa nachádzajú hlavne v intraviláne obce. Vlastník pozemku je povinný starať sa o svoj pozemok predovšetkým tak, že vykosí trávu na celom pozemku,  aby sa predišlo šíreniu burín a invazívnych druhov rastlín do okolia a aby sa predišlo vytváraniu podmienok…