Archív

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ

P o z v á n k a na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove Týmto zvolávam 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční dňa 14.mája o 15.30 hod. na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č….

Zápis do Materskej školy 388 v Zámutove na školský rok 2024/2025   Riaditeľstvo Materskej školy Zámutov 388 po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční v termíne: 1. 5. 2024 – 31. 5. 2024   Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Zámutov…

Oznam Slovenskej pošty o zmene hodín pre verejnosť

Slovenská pošta, a. s. oznamuje, že s účinnosťou od 01.04.2024 bude na Pošte Zámutov realizovaná zmena hodín pre verejnosť.   Hodiny pre verejnosť po zmene od 01.04.2024: Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok:     07:15 – 12:00 hod.          13:15 – 15:00 hod. Sobota, nedeľa:                                                    zatvorené