Archív

P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Stanislav Duda, starosta obce Zámutov       Poslancom OZ, obec. kontrolórovi     v Zámutove dňa 09.07.2021     Vec P o z v á n k a na  21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove       Týmto  zvolávam 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční     dňa 15. júla o 1300  hod. na Obecnom úrade…

Očkovanie pre občanov Zámutova

Dobrý deň, oznamujeme občanom, že dňa 25.6.2021(piatok) od 13,30 bude realizované výjazdové očkovanie občanov očkovacou látkou Pfizer vo veku od 18 rokov vyššie. Očkovanie sa uskutoční v Kultúrnom dome v Zámutove. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o očkovanie, nech sa nahlásia na Obecnom úrade, Komunitnom centre a v Stredisku osobnej hygieny do stredy 23.06.2021 do…

Výzva k údržbe a koseniu pozemkov

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov, aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov. Obec Zámutov upozorňuje vlastníkov pozemkov,  aby zrealizovali údržbu – kosenie svojich pozemkov, ktoré sa nachádzajú hlavne v intraviláne obce. Vlastník pozemku je povinný starať sa o svoj pozemok predovšetkým tak, že vykosí trávu na celom pozemku,  aby sa predišlo šíreniu burín a invazívnych druhov rastlín do okolia a aby sa predišlo vytváraniu podmienok…

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Zámutov

Obec Zámutov Obecné zastupiteľstvo obce Zámutov _____________________________________________ Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Zámutov Obecné zastupiteľstvo v Zámutove v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb.)   v y h l a s u j e voľbu hlavného kontrolóra obce Zámutov,…