Archív

Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

Týmto  zvolávam 16.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční dňa 18.03.2024 o 1500  hod. na Obecnom úrade v Zámutove Schválenie programu rokovania Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2023 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2024 Schválenie „Plánu hlavných úlohy na úseku CO v roku 2024“ Schválenie zápisu do…

Výstavba medzigeneračnej zóny aktívneho oddychu v obci Zámutov

  Obec Zámutov s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky formou dotácie vo výške 247.105,55 EUR zrealizovala projekt „Výstavba medzigeneračných zón aktívneho oddychu v obci Zámutov“.  Účelom predkladaného projektu je prostredníctvom výstavby dvoch medzigeneračných zón aktívneho oddychu v našej obci podporiť rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky. Výsledkom projektu sú inovatívne,…

Rozhlas v mobile ROZANA

Vážení občania, obec Zámutov zavádza nový informačný systém obce a to mobilnú aplikáciu ROZANA správy – rýchle informácie pre každého občana Zámutova. Mobilná aplikácia je v dnešnej dobe už najbežnejšou formou informovania. Po nainštalovaní aplikácie ROZANA SPRÁVY vo vašom mobilnom telefóne, sa jednoducho zaregistrujete pomocou svojho mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla. Budete tak dostávať…

Pozvánka na 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

  Týmto zvolávam 15. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove, ktoré sa uskutoční                                                   dňa 07. februára o 15.30 hod.                                                na Obecnom úrade v Zámutove. 1. Schválenie programu rokovania 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 3. Kontrola plnenia uznesení za rok 2023 4. Vyhodnotenie investičných akcií za rok 2023 5. Schválenie VZN o podmienkach…