Archív

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove

P o z v á n k a na  9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zámutove   Týmto  zvolávam 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  v Zámutove,   ktoré sa uskutoční                  dňa 22. júna o 1500  hod.           na Obecnom úrade v Zámutove. Schválenie programu zasadnutia Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Prejednanie a schválenie Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Zámutov Schválenie…

Vyhodnotenie súťaže v zbere separovaného odpadu apríl 2023

17.05.2023 Vyhodnotenie súťaže v zbere separovaného odpadu miesto – Trieda 6.B ZŠ Zámutov – 147 kg papier miesto – Babjačok Marcel – 47 kg sklo miesto – Jurmák Michal – 6 kg plasty, 23 kg sklo   Srdečne gratulujeme! Výhercovia si môžu nákupné poukážky vyzdvihnúť v pokladni obecného úradu.   V súťaži pokračujeme, tešíme sa na ďalšie…